Türkiye’yi Korumak: Ortadoğu’da İstikrarı Güvenle Nasıl Sağlayabilir ve Koruyabilirsiniz

Posted on November 26th, 2014

Yenilmezlik teknolojisi bilim insanı
Dr. David Leffler in Türkiye ile ilgili makalesi;

English version published in Review Nepal on 19 October 2014 “Protecting Turkey: How to Confidently Achieve and Maintain Middle East Stability”

Türkiye Dıleri Bakanı Mevlüt Çavulu, Suriye’nin kuzeyinde bulunan Türkiye sınırı boyunca ‘Güvenli Bölge ve Uçuşa Yasak Bölge’ tesis edilmesi fikrinin Ankara tarafından desteklendiini söyledi. Yıllar içinde ‘Uçua Yasak Bölge’ler dünya çapında daha çok dikkate alınmaya baladı.

Bu alanların amacı çounlukla askeri uçakların operasyonlarını gerçekletirmelerini engelleyecek, ‘havada silahsızlandırılmı/askeri güçten arındırılmış bir bölge’ yaratmaktır. ‘Uçua Yasak Bölge’ler potansiyel olarak yaamları kurtarıp, yaam alanlarına gelebilecek zararı önleyebilecekken, gerçek anlamda ideal bir ‘güvenli bölge’, ancak ordudaYenilmez Savunma Teknolojileri uzmanlarının oluturduu bir ‘Yoga-Uçuşu Bölgesi’ ile salanabilir. (Makalenin orijinali ilk olarak ‘Pakistan Defense’, aidaki linkte yayınlandı. Daha fazla bilgi için: http://www.davidleffler.com/pakistan-defence-create-an-international-military-yogic-flying-zone.pdf Geçerlilii bilimsel olarak ispatlanmiş böyle bir savunma stratejisi, Türkiye’yi, içeride ve dıarıdaki dümanlıklardan ve çatımalardan bunlar daha ortaya çıkmadan korur. ‘Uçua Yasak Bölge’ler gibi alış unlukla konjektüre dayanır, dolayısıyla sonuçları da. Bu yaklaımlar, liderlerin planın baı güveni ve iddiasından ve istatistiki olarak baarı garantisinden çok büyük oranda yoksundurlar. Orta Dou’da tehlikeli bir dönem olduu açık. Özellikle bu yüzden, askeri planları varsayımlar üzerine kurmak geniş çapta daha büyük bir savaa neden olabilecei için oldukça riskli. Bölgede istikrar için istatiksel bir garanti, ancak deneysel olarak kanıtlanmış ve sadece ileri bir askeri teknoloji olan ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ ile salanabilir. ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ yönteminin temeli, bireysel, toplumsal ve ulusal kollektif stresin hızla azalmasıyla sonuçlanan, dünyada pek çok savaş alanında test edilmi, yeni radikal bir modele dayanmaktadır. Kullanılan yöntemler kanıtlanmış ve ABD’nin en eski saygın askeri akademisi olan Norwich Üniversitesi’nde Amerika’nın gelecekteki komutanlarının eitimlerinin parçası olarak adapte edilmitir. (http://www.youtube.com/watch?v=oIH0913lQe0 ‘da ‘Meditation Improves Performance at Military University’ [Meditasyon Askeri Üniversite’de Akademik Performansı Arttırıyor.] izleyebilirsiniz.)

Ayrıca, ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’, hem gelihem de gelimekte olan ülkelerde gerçekleş 23 adet hakem çalıması ile de onaylanmıtır. ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ iddeti azaltmak için iddet kullanmaz, dolayısı ile dier savunma teknolojilerinden tamamen farklıdır. iddeti güç olarak görmeyen uluslar için de çok daha medeni bir yaklaımdır. ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’, esiz bir ekilde bireydeki ve kollektif bilinçteki iddetin temel nedenine, köküne iner. Yüksek seviyedeki toplumsal stres bütün savaların, iddetin, suçun ve terörizmin altında yatan nedendir. ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ uygulandıında, o bölgedeki tüm nüfusta stres seviyesi hızlı bir ekilde düer. Stresin azaldıı bir yerde de ihtilaflı olanlar bile uzun süredir devam eden ihtilafları çözmek için ibirlii ve birlikte çalıma yollarını bulurlar.

Transandantal Meditasyon ve TM-Sidhi programını uygulayan ‘Yenilmez Savunma

Teknolojileri’ ile ‘Ordu Önlem Birimi’ oluşturulur.

‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ askerlerinin günlük rutini, Transandantal Meditasyon teknii ve ileri bir teknii olan TM-Sidhi programı uygulamasından oluur. Bu bilinç teknolojilerini günde iki kez, haftada yedi gün uygulayarak, yenilmez bir düzen yaratmak üzere, toplumda uyum-yaratan askeri bir birim olarak çalıırlar. Bu yenilmez düzen, iddetin ve suç, terörizm, ayaklanma, savaş gibi dier toplumsal düzensizliklerin patlak vermesini önler. Bu, ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ Ordu Önlem Birimi çalıanlarının profesyonel iidir.

‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ ile Hızla Barışın Gelmesi, Ilerleme ve Refah

Sadece 48 saat içinde bile, bu teknoloji ile uyum yaratan gruplar, istatiklerin de gösterdii üzere, pozitif yararlar saladılar. ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ yaklazamanında kullanıldı. Çatımalar, kayıp ve yaralı sayıları azaldı. Ihtilafların barıçıl birekilde çözümlenmesi yolunda gelilandı. 1983 yılında, Lübnan’daki savaın gidisatı, ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ Uygulama Grubu ile birlikte barıçıl yönde oldukça ciddi bir ekilde etkilendi. Ayrıntılarıyla belgelenen bu çalıma, bir Çatıma Çözümleme yayını olan Journal of Conflict Resolution’ da yayınlandı ve takip eden çalımaların özetleri ‘Journal of Social Behavior and Personality’ (Toplumsal Davranış ilik Dergisi) ve ‘Journal of Scientific Exploration’ (Bilimsel Aratırmalar Dergisi) da yayınlandı.

Mozambik’in ‘Belgelenmiş’ Dönüşümü

1992 yılında Mozambik Ordusu, dikkatli birekilde ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ aratırmalarını inceledi ve uygulamaya karar verdi. Öngörüldüü üzere, 1993 yılına kadariddet ortadan kalktı ve Mozambik çok daha kendine yeterli bir ülke haline geldi. Ekonomik büyüme %19’a ulatı. 1992’de dünyanın en fakir ülkesi olan ülke, 2000 yılına kadar, dünyanın ekonomisi en hızlı büyüyen ülkesi haline geldi. Mozambik Eski Cumhurbakanı Joaquim Alberto Chissano, kendisi Transandantal Meditasyonu orendi, önce hükümet üyelerini sonra da silahli kuvvetleri TM ile tanıtırdı. 19 yıl süren iç savaş ın sona ermesiyle Cumhurbakanı Chissano ülkesinin dönüümüne neden olan ”’ne hakkını teslim eden ilk kii oldu. Cumhurbakanı Chissano, kendisinin bilge rehberlii altında tüm Mozambik’te eş bir pozitiflik kendisini gerçekletirdii için, Ibrahim Vakfı mükafatı ile ödüllendirildi.

Sonuç
Albert Einstein, (hep söylendiDelilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar
beklemektir.” demi

Şiddeti yine iddetle yatımak eninde sonunda iddet döngüsünü fitiller. Dıleri Bakanı Mevlüt Çavulu gibi liderler, sert karebbüsü ile eski iddet döngülerini tekrar etmek ve büyümesine neden olmak konusunda temkinli olmalıdırlar. u anda Orta Dou’da gerçek ve kalıcı istikrarı yaratmaansına sahipler- yani yüzyıllardır süren kültürler ve uluslararası anlamazlıkların çözümlenmesi ve tüm bölge için kalıcı barış ve refahı yaratma ansına. Türkiye’de Ordu ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ni uyguladıında, korku temelli uygulamalar yerine barıçıl, insancıl ve iddet içermeyen yöntemlerle uluslarası barış ve düzeni salayacak, çok daha güçlü olacak ve dünya çapında saygınlık kazanacaktır.

‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ bütün dier bilinen savunma teknolojilerinden (elektronik, kimyasal, nükleer temelli) üstündür. Bu korku temelli yöntemler, eninde sonunda uluslar ve insan ırkı için yıkıcıdır ve yerini ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ almalıdır. u ana kadar ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’, bilinen kanıtlanmış ve yapıcı olan tek yöntem olarak görünüyor. Uzun dönemli ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ uygulaması, nefret ve çatıma olan yerlerde samimi bir uzlama ve dostluk getirecektir. Bu güçlü insan-temelli teknolojiyi uygulayan ordu, olumsuz gidiata izin vermeyecek, dümanlıkları daha belirmeden önleyecektir. Bir onsluk önlem, bir poundlukifa deerindedir. Dümanları olmayan bir ulus, gerçekten yenilmez bir ulustur. Eğer Türkiye ‘Ordu Önlem Birimi’ni kurarsa, kalıcı barışkolaylıkla sağlanabilir. Bu birim gerilimleri hafifletecek, yüzyıllardır süren güvensizlii ve nefreti tersine çevirecek, gelecekte olabilecek karıılıkları kalıcı bir ekilde önleyecektir.

Kapsamlı yapılmış bilimsel aratırmalar, deneysel olarak göstermitir ki, evet, bu metod çalı

Türkiye’de uygulamaya balanırsa tüm Orta Dou faydalanacaktır. imdi harekete geç ve tehlikeleri daha gelmeden önle, diyor bilgelik. Türkiye’nin sonu gelmeyen, bölgedeki bütün insanların zarar görecei zorlu bir çatımanın içine çekilmesine izin vermeyelim. Zaman daralıyor. Durum çok daha kötüye gitmeden, en iyi zaman şimdi harekete geçmek.

Yazar hakkında:

Picture of Dr. David Leffler Dr. David Leffler ‘A New Role for the Military: Preventing Enemies from Arising – Reviving an Ancient Approach to Peace.’ ‘Ordunun Yeni Rolü: Dümanları Ortaya Çıkmadan Önlemek – Kadim Bir Bilginin Barış için Tekrar Canlandırılması’ kitabının yazarı. Dokuz yıla yakın ABD Hava Kuvvetleri’nin üyesiydi. Dr. Leffler ‘Center for Strategic Leadership’ ABD Askeri Savaş Üniversitesi Stratejik Liderlik Merkezi’nde ‘Proteus Management Group için çalıtı. Burada, devlet ve askeri liderler için, Amerikan hükümeti tarafından desteklenmiini belirleyen 55 yönelim’ raporunu yayınladı. Bu çıır açan rapor, Dr. David Leffler’ in Yenilmez Savunma Teknolojisi üzerine bölümler, ‘Terörizme, Gözden kaçmı, Ispatlanmış Çözüm’ baı ile ek bir bölüm içermektedir. u anda Fairfield, Iowa’ da Ileri Askeri Bilimler Merkezi’nin (CAMS) direktörü olarak görev yapmaktadır ve ‘Yenilmez Savunma Teknolojileri’ dersi vermektedir. LinkedIn, Twitter ve Facebook‘ ta hesabı vardır.

Comments are closed.