Posts Tagged ‘Invincible Defense Technology’

Så försvarar vi oss effektivt mot inre och yttre fiender.

Posted on Sunday, May 29th, 2022

Originalartikeln på engelska har publicerats i den australiensiska publikationen Space War, Review Nepal, Sri Lanka Guardian, Sri Lanka Gossip Pond, Sri Lanka Two, och i Azerbaijan Today. Av leg.läk. Thomas Nordlund, överstelöjtnant Gunter Chassé, dr David Leffler Hela världen känner djup oro och osäkerhet efter Rysslands invasion av Ukraina. Sverige har nu bestämt att överge [read more]