Posts Tagged ‘Transcendental Meditation’

Så försvarar vi oss effektivt mot inre och yttre fiender.

Posted on Sunday, May 29th, 2022

Originalartikeln på engelska har publicerats i den australiensiska publikationen Space War, Review Nepal, Sri Lanka Guardian, Sri Lanka Gossip Pond, Sri Lanka Two, och i Azerbaijan Today. Av leg.läk. Thomas Nordlund, överstelöjtnant Gunter Chassé, dr David Leffler Hela världen känner djup oro och osäkerhet efter Rysslands invasion av Ukraina. Sverige har nu bestämt att överge [read more]

Protecting Armenia From Both Internal and External Threats

Posted on Thursday, February 19th, 2015

Published 19 February 2015 in A1.am. Expired link: http://a1.am/en/news-19022015-1022 By Dr. David Leffler If Armenia chooses decisively, it can establish order in the nation though a science-based strategy that will protect it from both internal and external threats. That strategy is “Invincible Defense Technology” (IDT). It assures invincibility, peace, and economic progress to the nation [read more]