Article from Africa Economic Analysis in Hungarian

Posted on January 14th, 2000

Hungarian translation of an article originally published in Africa Economic Analysis. Translation appeared in www.tminfo.hu. (Available in English, Español, Français, Hungarian)

MOZAMBIK: A HADSEREG MEGELÕZÉSI SZÁRNYA A POLGÁRHÁBORÚ VÉGE, A GAZDASÁG FEJLÕDÉSE

A mozambiki kormány az elmúlt 25 évben sokat tett azért, hogy véget vessen a háborúnak, és elõmozdítsa országa gazdasági fejlõdését. Kipróbálták a gyarmati függetlenséget, az államosítást, a falusiasítást, a marxizmust – mindezeket politikai zûrzavarral, polgárháborúval és mészárlással kísérve. Tartós békét a 90-es években értek el, amikor egy demokratikus kormányt választottak. A demokrácia beköszöntével a gazdaság jelentõs fejlõdésnek indult. A mozambiki elnök, Alberto Joachim Chissano a hadsereg Megelõzési Szárnyának létrehozásával sokat tett az ország tartós békéjéért, és ez gazdasági fejlõdést is eredményezett. A Megelõzési Szárnyat azért alakították Mozambikban, hogy koherenciát létrehozva a társadalomban megelõzzék a háborút. További feladatuk volt a Transzcendentális Meditáció (TM) és a TM-Szidhi program gyakorlása naponta kétszer. Ezen egyszerû, természetes meditációs forma a védikus hagyományból ered, melyet 1957-ben Maharishi Mahesh Yogi hozta el nyugatra. A 70-es évek óta sok közzétett tudományos kutatás mutatott be bizonyítékot arra, hogy a TM és a TM-Szidhi program egyéni és csoportos gyakorlása a társadalom harmóniájának és rendezettségének növekedését eredményezi. Amikor a csoport mérete elég nagy, a társadalmi koherencia lefedi a területet, létrehozva az úgynevezett Maharishi-hatást.

Mozambik gazdasági problémái

1987-ben, a hosszan tartó polgárháború, és a nem megfelelõ gazdaságpolitika következtében Mozambikot a világ legszegényebb országaként rangsorolták. Ez már a gazdasági összeomlás határa volt. A gazdaság megrekedt azon a ponton, ahol szinte lehetetlen volt külföldi befektetéshez jutni. Az Egyesült Nemzetek Szövetsége egyszeri 330 millió dolláros sûrgõsségi segélyt bocsátott ki. 1994-ben, Mozambik elsõ sikeres demokratikus választásán Chissanot választották miniszterelnökké. Chissano kormányával együtt bevezette a szabadpiaci gazdaságpolitikát, amely Mozambik gazdaságában uralkodó szerepet adott a magánszektornak. Mozambik sok külföldi segítséget kapott. Sõt, gadaságára a külföldi befektetések is fellendítõleg hatottak. 1995-ben megalakították a CPI Kutatási és Fejlesztési Osztályát. Laurenco Sambo közgazdász, a CPI vezetõje szerint „a legvonzóbb termék, amit az ország fel tud ajánlani, a béke klímája”. Rámutat arra, hogy „az üzletemberek oda akarnak befektetni, ahol politikai stabilitás van”. Az általános békeszerzõdést 1992-ben írták alá. Elõtte – mondja Sambo – nem volt túl sok befektetés.

Esély a békére

Miután aláírták az általános békeszerzõdést, a Maharishi Védikus Egyetem bemutatta a mozambiki kormánynak a TM programot, mint tudományosan igazolt eszközt a rendezettség létrehozására, és a társadalmi konfliktusok elfojtására. A törékeny béke fenntartásáért Mozambik kormánya bevezette a TM programot a katonaság különbözõ egységeinél: a szárazföldi és haditengerészeti alakulatonál, és a légierõnél. Tobias Dai tábornok volt a katonaság parancsnoka ebben az idõben, õ jelenleg Mozambik nemzeti védelmi minisztere. „Azután, hogy teljesen kiértékeltük az elõterjesztést, a vezérkar elhatározta a program bevezetését Mozambik katonai egységeinél azzal a céllal, hogy létrehozzuk a Maharishi-hatást az országban. Ez döntés kérdése volt. Kipróbálni vagy félretenni. Mi a kipróbálás mellett döntöttünk” – mondta Dai.

Chissano elnök maga is gyakorolta a TM-et: „Elõször én magam kezdtem el gyakorolni a Transzcendentális Meditációt, aztán bevezettem a gyakorlást a szûk családomban, a minisztertanácsomban, a kormányhivatalomban, majd a katonaságomban is”. Az eredményekrõl következõképp nyilatkozott: „Az eredmény az ország katonai békéje, és a természet egyensúlya lett” – mondta Chissano.

Javulás különbözõ szinteken

A pozitív tendenciák láthatóvá váltak 1993-ban, amikor a program már mûködött: Mozambik békés maradt. Egy háború végén általában a bûnözés emelkedése várható. Itt – mint ahogy azt a Maharishi Védikus Egyetem tudósai elõre jelezték -, a bûnözési ráta csökkent. A katonaság leszerelése a következõ évben kezdõdött. Dai tábornok szerint a helyzet hirtelen megváltozott: „Nagyon tisztán látható, hogy ha egy pozitív hatás létrejön, és aztán a csoportos TM-gyakorlás abbamarad, a bûnözési mutatókból és az ország feszült helyzetébõl látszik, hogy a kollektív stressz által keltett negatív tendenciák újra erõsödni kezdenek. 1994-ben jelentõs csökkenés volt észlelhetõ az ország koherenciájában annak eredményeképpen, hogy csökkent a részvétel a TM és TM-Szidhi program gyakorlásában”.

A tábornok véleménye szerint a koherencia csökkenésének oka valószínûleg a csoportok megszûnése, és a leendõ rendõrök TM-tanfolyamainak elõrejelzett befejezése volt. Dai a következõket mondta 1994-ben: „Mostanáig – bár számos nehézséggel ugyan -, sikerült a béke fenntartása az elmúlt két évben, ennek eredményeképp szabad és demokratikus választásokat tartottunk…” A meditálók koherencia-alkotó csoportjait újjáalakították. Egy évvel késõbb, az Amerikai Nemzetvédelmi Tanács kihúzta Mozambikot a világkonfliktusok listájáról, és a stabilitás azóta is tart. Mozambik lakossága tettein keresztül megmutatta, hogy hisznek a béke fennmaradásában. Sok fegyvert szereltek le és semmisítettek meg. Denis Singulani, Mozambik anglikán püspöke szerint a fegyverek egy részét gazdálkodási felszerelésekre, varrógépekre, és egyéb eszközökre cserélték. Ezek az akciók nem csak a csökkenõ félelmet és feszültséget mutatták, hanem a hitet is, hogy a béke tartós lesz.

A TM nem vallás

A TM nem kíván új vallásban való részvételt. Chissano elnök a következõket mondta errõl: „Az emberek azt kérdezik tõlem, vajon ez vallás-e. Elmagyaráztam nekik, hogy én megtarthatom saját vallásom, ugyanakkor élvezhetem ennek a tudománynak az elõnyeit, és maximálisan kihasználhatom azokat. Nem fogjuk abbahagyni az imát a templomainkban, a mecsetjeinkben, a zsinagógáinkban, de ezen a technikán keresztül kérjük a természet(a tudatosság) támogatását” – mondta Chissano elnök.

A Természeti Törvények használata

Mozambik több fronton elért sikereinek köszönhetõen más kormányok is vonzódhatnak az újszerû stratégiához. A mozambiki katonaságnak a természet megzabolázott egyetemes törvényei állhatnak rendelkezésre. Az alaptétel látható a fizikai rendszerekben. Bizonyos „belsõleg koherens” rendszereknek megvan az a képességük,hogy megvédjék magukat a romboló hatásoktól, mialatt a „nem koherens” rendszereket könnyen megsérti a kívülrõl érkezõ rendezetlenség.

Egy példája ennek a „legyõzhetetlenségi pajzsnak” a Meissner-hatás. Ez a szupravezetõ kvantumszintjén jelenik meg. A szupravezetõben az elektronok koherens mûködése kizárja a külsõ, bomlasztó mágneses mezõt. Ez a rendszer fenntartja áthatolhatatlan helyzetét, mert semmi véletlenszerû vagy rendezetlen hatás nem juthat be. Normál esetben az elektromos vezetõk nem áthatolhatatlanok, mert a rendezetlen elektronok véletlenszerû aktivitása megengedi a külsõ mágneses mezõ behatolását.

Tudományos kutatások

A Maharishi-hatás létrejöttéhez a népesség 1%-ának kell gyakorolnia a TM-et. Az elmúlt évek alatt közzétett 50 tudományos kutatás dokumentálta a TM program gyakorlása alatt létrejött társadalmi változásokat. A háborús veszteségek csökkenése, a gazdasági feltételek javulása, javuló életszínvonal, valamint a bûnözés, a törvénysértések, a balesetek, betegségek csökkenése mind a Maharishi-hatás által létrejött társadalmi változás eredménye. Mindezen társadalmi mutatók változása akkor következett be, amikor a meditálók száma elérte a tanulmányozott terület népességének 1%-át, legyen az város, tartomány, vagy nemzet. A vezetõ tudományos folyóiratok – köztük a Konfliktusok Megoldása, Társadalmi Mutatók Kutatása, a Nemzetközi Ideggyógyászat, a Bûnözés és Igazság, Elme és Viselkedés – tucatjai közöltek tanulmányokat a Maharishi-hatásról.

A haladóbb TM-Szidhi program résztvevõinek tanulmányozása hasonló eredményeket hozott, ha a résztvevõk együtt, egy helyen gyakorolták a technikát, és számuk elérte a lakosság 1%-ának a négyzetgyökét. A 80-as években a kutatások felfedték, hogy ezek az Izraelben és más országokban mûködõ koherencia-alkotó csoportok csökkentették a háború emberáldozatait. A Libanon-Izrael háborúban az ádozatok száma 71%-kal, a háborús sebesülések 68%-kal csökkentek, az összes konfliktus szintje 48%-kal mérséklõdött, illetve az ellenfelek közötti együttmûködés 66%-kal növekedett.

Elhárító háború Afrikában

Az afrikai nemzetek közötti konfliktusok gyakran a szomszédos országok nyugtalansága miatt robban ki, negatív következményeket hozva magával. A védelmi szakértõk azt jósolják, hogy a hadviselés és terrorizmus természete meg fog változni a tömegpusztító fegyverek könnyû elérhetõsége miatt. Ezekkel a fegyverekkel szemben a védekezés különösen nehéz, ha nem lehetetlen. Így a háborút és a terrorizmust a kiinduló okánál, a kollektív társadalmi stressznél kell kezelni. A TM programmal csökkentve a társadalmi stresszt, más nemzetek hadseregei is meg tudnák elõzni a háborút, és véget tudnának vetni a konfliktusoknak. A hadsereg lenne a legalkalmasabb a TM bevezetésére, a béke megteremtésére és fenntartására. A hadsereg általában a társadalom legfegyelmezettebb része.

A hadsereg megelõzési szárnyainak létrehozása nem lenne költséges, mivel a haderõket a nemzet védelmezésért fizetik. A kormánynak mindössze a katonai költségvetés 1%-át kellene erre a megelõzõ technikára fordítani. Chissano elnök hajlandó lenne megosztani tapasztalatait bármely kormánnyal, akit ez érdekel. Úgy tûnik, hogy más afrikai országok hamarosan követni fogják példáját. Chissano lett a Dél-Afrika Fejlesztési Közösség (SADC) elnöke. Ennek a szervezetnek fõ célja a 14 tagország területi egységesítése. Mozambik példát mutat más afrikai országoknak a béke megteremtésére. Chissano szerint „elengedhetetlenül fontos napjainkban, hogy fenntartsuk a békét a világban. Az ország fejlõdésének és virágzásásának alapja a béke. És ennek a békének saját elménkbõl kell erednie”.

Comments are closed.